#Prank 😂 የሌለ ነው የዛሬው


Download This Video #Prank 😂 የሌለ ነው የዛሬውአሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካተሁ ሰላም እንደም አላችሁ ቤተሰቦቻችን ላይክ ሸር አይርሱ.

32 thoughts on “#Prank 😂 የሌለ ነው የዛሬው”

  1. ታምራላችሁ😍ደሞ የሰላት ሸርሸፏ ተመችታኛለች ደስ የምል ከለር ነው

    Reply
  2. አርየታባቴሂጀልሳቅ ወላሂ ነብሰጡርነኚ በሳቅልቤፍርሳ ማሻአላህ አላህይጠብቃችሁ ሙስሊምእህቶቸዱአርጉልኚበሰላምእዲወልዲ

    Reply

Leave a Comment