16 thoughts on “PHỐ TRONG LÀNG trailer tập 2”

  1. đây là bộ phim nói về những đồng chí công an chính quy được điều về công tác tại các xã
    đối diện với mối trường làm việc mới đặc biệt là một địa bàn phức tạp như xã tân xuân nam sẽ giải quyết như thế nào mối quan hệ của nam và người dân tân xuân liệu có tốt đẹp ?
    Chuyện tình cảm giữa nam và ngọc sẽ được đạo diễn thách thế nào ?
    đây là một bộ phim khá hấp dẫn

    Reply

Leave a Comment