வயசுக்கு வந்த புதுசுல தம்பியின் அடங்காத ஆட்டம்|Mr. Vendakka|Raathiri Rajangam |Kilma Review in Tamil#RaathiriRajangam
mr vendakka size la irukuratha mr valakka size ku maatha intha mr hollywood padam, intha mr hollywood video. mr vendakka size venuma? mr valakka size venuma? its Restricted Area Tamil.
வயசுக்கு வந்த புதுசுல தம்பியின் அடங்காத ஆட்டம்|Mr. Vendakka|Raathiri Rajangam |Kilma Review in Tamil

📱Instagram: https://www.instagram.com/Raathiri_Rajangam/
📱Facebook: https://www.facebook.com/RaathiriRajangam
📱 Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UCAP4qGhiKgsPbGY2tz3gHOg/join

To contact for copy right issues and Advertisement, Email to [email protected]

If you would like to remove any movie clips I have used in this video, send a email to [email protected] and your clips will be removed immediately. We have invested lot of time and effort to raise this channel. Please don’t give copyright strike, instead ask me to remove your movie clips or raise a copyright claim to get the advertisement revenue. I am happy to give the revenue to you.

FAIR-USE COPYRIGHT DISCLAIMER

* Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “fair use” for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.

-This video has no negative impact on the original works (It would actually be positive for them)
-This video is also for teaching purposes.
-It is not trans-formative in nature.
-I only used bits and pieces of videos to get the point across where necessary.

We make these videos with the intention of educating others in a motivational/inspirational form. We do not own the clips and music we use in most cases. Our understanding is that it is in correlation to Fair Right Use, however given that it is open to interpretation, if any owners of the content clips would like us to remove the video, we have no problem with that and will do so as fast as possible. Please message us on YouTube or Facebook if you have any concerns.

We believe these videos are fair use because:

They are trans-formative in a positive sense, we take clips from various sources to help create an atmospheric feeling that will help people in hard situations in their life.

We also do not wish to use the heart of any piece of work that would perhaps decrease the market value of the original content, if anything we hope to promote the content so that people can reach out and subsequently increase the market value.

Raathiri Rajangam is the channel for Tamil audience who missed the best experience of world cinema , only because of the language issue . language is not a problem to taste of world cinema . So here we are ….!!!!
This is our greatest motto. we going to we are going to explain the concept of the story of best world movies, that you couldn’t miss . And we are going to do that in short and sweet.
We explained story in tamil , and Tamil story explanation of hollywood movies , Story explained in tamil like Mr. tamizhan 2.0 , Film Roll ,hollywood story Review & Explantion in Tamil, MR Tamilan Dubbed Movie Story & Review in Tamil

5 thoughts on “வயசுக்கு வந்த புதுசுல தம்பியின் அடங்காத ஆட்டம்|Mr. Vendakka|Raathiri Rajangam |Kilma Review in Tamil”

Leave a Comment