காதல் ஒன்னும் எனக்கு தேவையில்லை! | Vaidehi Tamil Movie | Prithvi Rajan | Madhuchanda | Karthika


Download This Video காதல் ஒன்னும் எனக்கு தேவையில்லை! | Vaidehi Tamil Movie | Prithvi Rajan | Madhuchanda | Karthika#Ayngaran #Vaidehi #PrithviRajan
Vaidehi is a 2009 Tamil Romance film directed by Gemini Raghava. The film features Prithvi Rajan, Madhuchanda, Gemini Raghava and Karthika Adaikalam in the lead roles, with Dhandapani, Pallavi, Thadi Balaji, Kadhal Sukumar and Benjamin playing supporting roles. The film had musical score by Srikanth Deva and was released on 6 November 2009.

Directed by Gemini Raghava
Written by Gemini Raghava
Produced by Gemini Raghava
S. Aadhimalayar
R. Seenivasan
Starring
Prithvi Rajan
Madhuchanda
Gemini Raghava
Karthika
Cinematography K. Nithya
Edited by B. K. Mohan
Music by Srikanth Deva

Facebook – https://www.facebook.com/ayngaran/
Instagram – https://www.instagram.com/ayngaran_official/
Twitter – https://twitter.com/AyngaranIntl
YouTube – https://youtube.com/Ayngaran

Leave a Comment